Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 2010 рік