Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2010 році

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності у 2010 році

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісо-вого господарства (у фктичних цінах),
тис.грн.

Заготівля ліквідної
деревини,
тис.куб.м

Із загальної кількості заготовленої
ліквідної деревини,
тис.куб.м

усього

у т.ч.
обсяги продукції лісозаго-тівель

усього

у т.ч.
від рубок головного користу-вання

лісоматеріали
круглі

дров’яна деревина для техно-логічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

8202,0

2234,3

23,4

-

0,9

3,6

18,6

Січень - червень

16548,6

4082,1

41,9

-

2,0

8,3

31,2

Січень - вересень

27622,8

6145,6

63,4

-

3,0

11,8

48,2

За 2010 рік

43339,3

13026,1

127,0

-

5,4

19,5

101,3