Основні показники ринку праці за 2010 рік

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2010

січень- березень

січень- червень

січень- вересень

січень- грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

529,8

537,0

541,1

534,9

працездатного віку

485,2

492,0

496,6

492,7

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,8

64,7

65,2

64,4

працездатного віку

72,1

73,1

73,8

73,3

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

478,4

486,5

493,6

488,8

працездатного віку

433,8

441,5

449,1

446,6

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

57,6

58,6

59,4

58,9

 працездатного віку

64,5

65,6

66,8

66,4

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

51,4

50,5

47,5

46,1

 працездатного віку

51,4

50,5

47,5

46,1

 з нього

 

 

 

 

 зареєстроване у державній службі зайнятості1

10,8

9,7

8,6

8,6

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,7

9,4

8,8

8,6

працездатного віку

10,6

10,3

9,6

9,4

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,2

2,0

1,7

1,7

у % до населення працездатного віку

1,6

1,5

1,3

1,3

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

15,9

22,7

30,3

40,2

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

1,9

9,1

14,2

17,2

рівень працевлаштування

у %

11,9

40,2

46,8

42,9

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,

10,9

7,2

7,4

11,6

Потреба в робочій силі1

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,2

1,5

1,4

1,1

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1

на кінець звітного періоду, осіб

9

5

5

10

Середній розмір допомоги по безробіттю1

в останньому місяці звітного періоду, гривень

587

656

726

724

у % до відповідного періоду попереднього року

110,4

122,0

125,7

121,8

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

199,2

200,5

202,4

201,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,0

13,8

21,7

28,1

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,5

12,7

22,5

31,1

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1514

1631

1685

1733

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

102,9

106,5

107,8

107,9

 

1Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості
2Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”