Капітальні інвестиції за січень–березень 2010 року

Капітальні інвестиції за січень–березень 2010 року1

 

 

Освоєно (використано) 

 

у  фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

336474

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи2

331975

98,7

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

258695

76,9

      з них

 

 

      капітальне будівництво

152816

45,4

      машини та обладнання

64381

19,1

    земля2

181

0,0

    існуючі будівлі та споруди2

48292

14,3

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва2

1191

0,4

    довгострокові біологічні активи
тваринництва3

4558

1,3

    інші необоротні матеріальні активи

3967

1,3

    капітальний ремонт

15091

4,5

    інвестиції у нематеріальні активи

4499

1,3

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.
3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва – "витрати на формування основного стада").