Капітальні інвестиції за січень–червень 2010 року

Капітальні інвестиції за січень–червень 2010 року1

 

 

Освоєно (використано) 

 

у  фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

769380

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи2

762875

99,2

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

588286

76,5

      з них

 

 

      капітальне будівництво

311989

40,6

      машини та обладнання

191330

24,9

    земля2

1709

0,2

    існуючі будівлі та споруди2

102852

13,4

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва2

4233

0,6

    довгострокові біологічні активи
тваринництва3

8655

1,1

    інші необоротні матеріальні активи

10491

1,4

    капітальний ремонт

46482

6,0

    інвестиції у нематеріальні активи

6505

0,8

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.
3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва – "витрати на формування основного стада").