Капітальні інвестиції за січень–вересень 2010 року

Капітальні інвестиції за січень–вересень 2010 року1

 

 

Освоєно (використано) 

 

у  фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

1222748

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи2

1215071

99,4

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

957863

78,3

      з них

 

 

      капітальне будівництво

493173

40,3

      машини та обладнання

348405

28,5

    земля2

2021

0,2

    існуючі будівлі та споруди2

105797

8,6

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва2

4717

0,4

    довгострокові біологічні активи
тваринництва3

12107

1,0

    інші необоротні матеріальні активи

17372

1,4

    капітальний ремонт

113356

9,3

    інвестиції у нематеріальні активи

7677

0,6

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.
3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва – "витрати на формування основного стада").