Капітальні інвестиції за 2010 рік

 

Капітальні інвестиції за 2010 рік1

 

 

Освоєно (використано) 

 

у  фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього

2173559

100 

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи2

2162328

99,5

    з них

 

 

    інвестиції в основний капітал

1683793

77,5

      з них

 

 

      капітальне будівництво

889109

40,9

      машини та обладнання

590300

27,2

    земля2

10104

0,5

    існуючі будівлі та споруди2

144361

6,6

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва2

6335

0,3

    довгострокові біологічні активи
тваринництва3

18028

0,8

    інші необоротні матеріальні активи

32986

1,5

    капітальний ремонт

269285

12,4

    інвестиції у нематеріальні активи

11231

0,5

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.
3 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва – "витрати на формування основного стада").