Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2010 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2010 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

336474

100,0 

258695

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

1482

0,4

1317

0,5

  коштів місцевих бюджетів

989

0,3

871

0,3

  власних коштів підприємств та
організацій

208307

61,9

134059

51,8

  кредитів банків та інших позик

30239

9,0

27106

10,5

  коштів іноземних інвесторів

2058

0,6

2056

0,8

  коштів населення на будівництво
власних квартир

1180

0,4

1180

0,5

  коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

67445

20,0

67445

26,1

  інших джерел фінансування

24774

7,4

24661

9,5

 


1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.