Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2010 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2010 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

769380

100,0 

588286

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

1846

0,2

1522

0,3

  коштів місцевих бюджетів

8283

1,1

4899

0,8

  власних коштів підприємств та
організацій

427002

55,5

306567

52,1

  кредитів банків та інших позик

121876

15,9

65775

11,2

  коштів іноземних інвесторів

5336

0,7

4816

0,8

  коштів населення на будівництво
власних квартир

2

2

2

2

  коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

131068

17,0

131068

22,3

  інших джерел фінансування

70338

9,1

70008

11,9

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».