Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2010 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2010 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

1222748

100,0 

957863

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

8930

0,7

7441

0,8

  коштів місцевих бюджетів

41815

3,4

18239

1,9

  власних коштів підприємств та організацій

690510

56,5

511052

53,3

  кредитів банків та інших позик

162467

13,3

104018

10,9

  коштів іноземних інвесторів

8680

0,7

7819

0,8

  коштів населення на будівництво власних квартир

8986

0,7

8986

0,9

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

220885

18,1

220885

23,1

  інших джерел фінансування

80475

6,6

79423

8,3

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.