Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010 рік1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

тис.грн.

у % до
загального
обсягу

Усього 

2173559

100,0 

1683793

100,0

  у тому числі за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

80898

3,7

70056

4,2

  коштів місцевих бюджетів

109272

5,0

50916

3,0

  власних коштів підприємств та організацій

1158952

53,3

817336

48,5

  кредитів банків та інших позик

251894

11,6

184261

10,9

  коштів іноземних інвесторів

12099

0,6

11231

0,7

  коштів населення на будівництво власних квартир

13569

0,6

12493

0,7

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

386808

17,8

386808

23,0

  інших джерел фінансування

160067

7,4

150692

9,0

 

1 Не включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів.