Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2009 році

Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2009 році

 

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до попере-днього року

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

Викиди шкідливих речовин – усього, т

80468,0

9438,5

71029,5

95,8

 у тому числі

 

 

 

 

 метали та їх сполуки

22,2

22,2

-

84,3

 метан

6426,8

6201,0

225,8

77,3

 неметанові леткі органічні сполуки

9127,7

1001,8

8125,9

93,6

 оксид вуглецю

52760,5

344,7

52415,8

98,5

 діоксид та інші сполуки сірки

1380,4

557,4

823,0

111,4

 сполуки азоту

9141,2

630,6

8510,6

97,6

   з них оксид азоту

8959,5

449,5

8510,0

96,4

 речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

1601,9

678,4

923,5

90,9

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

1,3

0,4

0,9

95,7

 

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.