Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 2009 рік