Основні показники ведення лісового господарства у 2009 році

Основні показники ведення лісового господарства у 2009 році

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісо-вого господарства (у фктичних цінах),
тис.грн.

Заготівля ліквідної деревини,
тис.куб.м

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини,
тис.куб.м

усього

у т.ч. обсяги продукції лісозаго-тівель

усього

у т.ч. від рубок головного користу-вання

лісоматеріали круглі

дров’яна деревина для техно-логічних потреб

дрова для опалення

Січень - березень

7656,7

2597,0

30,5

-

2,6

6,9

20,7

Січень - червень

16596,9

4697,3

49,8

-

3,8

10,7

34,9

Січень - вересень

25647,6

6613,1

72,8

-

5,4

14,7

52,2

За 2009 рік

35196,3

10235,4

130,5

-

7,5

19,3

102,6