Основні показники ринку праці за 2009 рік

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2009

січень- березень

січень- червень

січень- вересень

січень- грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

531,8

538,9

545,1

538,0

працездатного віку

490,4

496,9

503,2

497,0

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,3

64,1

64,9

64,0

працездатного віку

72,0

73,0

73,9

73,0

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

477,0

486,2

493,9

486,9

працездатного віку

435,6

444,2

452,0

445,9

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

56,8

57,8

58,8

57,9

 працездатного віку

64,0

65,2

66,4

65,5

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

54,8

52,7

51,2

51,1

 працездатного віку

54,8

52,7

51,2

51,1

 з нього

 

 

 

 

 зареєстроване у державній службі зайнятості1

21,8

18,6

15,4

13,9

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,3

9,8

9,4

9,5

працездатного віку

11,2

10,6

10,2

10,3

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,4

3,7

3,1

2,8

у % до населення працездатного віку

3,2

2,8

2,3

2,1

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

29,5

34,5

40,4

49,0

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,5

10,5

13,7

16,0

рівень працевлаштування

у %

11,9

30,4

33,9

32,7

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,

20,7

11,0

8,8

10,7

Потреба в робочій силі1

на кінець звітного періоду, тис.осіб

2,8

3,3

2,0

1,6

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1

на кінець звітного періоду, осіб

7

3

4

7

Середній розмір допомоги по безробіттю1

в останньому місяці звітного періоду, гривень

531,55

537,63

577,32

594,01

у % до відповідного періоду попереднього року

154,6

156,4

134,8

107,6

Середньооблікова кількість штатних працівників2

тис. осіб

212,0

212,1

211,5

209,7

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,4

13,5

20,6

26,2

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,4

14,3

23,7

32,1

Середньомісячна заробітна плата2

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

1334,46

1408,24

1449,87

1482,00

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

91,5

94,2

94,1

93,6

 

1Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості
2Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”