Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень-березень 2009 року

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень-березень 2009 року

 

 

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

У тому числі

Матеріальні витрати

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки

амортизація

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

інші операційні витрати

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис .грн.

%

тис. грн.

%

Усього2  

3235051,2

100

796189,7

24,6

1711420,6

52,9

106863,6

3,3

269366,4

8,3

99614,0

3,1

251596,9

7,8

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

5204,5

100

3170,6

60,9

329,6

6,3

407,5

7,8

614,0

11,8

207,5

4,0

475,3

9,2

Промисловість

1258456,0

100

660260,4

52,5

223563,7

17,8

59469,0

4,7

160527,6

12,8

59955,2

4,8

94680,1

7,4

Будівництво

72900,0

100

40440,5

55,5

4546,0

6,2

14174,3

19,4

5357,2

7,4

8382,0

11,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1650587,1

100

24769,7

1,5

1482142,1

89,8

15183,4

0,9

31090,8

1,9

11138,9

0,7

86262,2

5,2

Діяльність готелів та ресторанів

12154,6

100

5462,0

44,9

869,4

7,2

850,6

7,0

2669,7

22,0

917,4

7,5

1385,5

11,4

Діяльність транспорту та зв’язку

123957,8

100

37927,7

30,6

678,7

0,6

15541,4

12,5

32234,0

26,0

12046,9

9,7

25529,1

20,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

68835,3

100

15693,4

22,8

731,1

1,1

8688,6

12,6

17240,2

25,0

6100,1

8,9

20381,9

29,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

26147,0

100

4825,2

18,5

1166,0

4,5

7029,1

26,9

2550,9

9,7

10575,8

40,4

 

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності «Сільське господарство, мисливство та лісове господарство» наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.