Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень-вересень 2009 року

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за січень-вересень  2009 року

 

 

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

У тому числі

матеріальні витрати

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки

амортизація

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

інші операційні витрати

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис .грн.

%

тис. грн.

%

Усього2  

10848809,0

100

2548983,7

23,5

6048093,2

55,7

320606,8

3,0

834166,6

7,7

307531,1

2,8

789427,6

7,3

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

19914,9

100

11758,7

59,1

2135,1

10,7

1292,7

6,5

2329,2

11,7

783,7

3,9

1615,5

8,1

Промисловість

3732096,2

100

2013231,9

53,9

574969,2

15,4

185010,6

5,0

485311,0

13,0

180389,4

4,8

293184,1

7,9

Будівництво

259517,1

100

157248,3

60,6

15580,4

6,0

42706,3

16,5

16403,1

6,3

27579,0

10,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

5997865,6

100

92638,3

1,5

5450986,6

90,9

44687,5

0,8

96410,1

1,6

34827,1

0,6

278316,0

4,6

Діяльність готелів та ресторанів

81437,2

100

44306,1

54,4

2403,8

3,0

3782,8

4,6

15734,0

19,3

5557,6

6,8

9652,9

11,9

Діяльність транспорту та зв’язку

399573,3

100

144234,2

36,1

3270,4

0,8

38499,5

9,7

99490,8

24,9

36874,9

9,2

77203,5

19,3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

204428,3

100

44765,9

21,9

1419,1

0,7

24905,8

12,2

53863,1

26,4

18889,0

9,2

60585,4

29,6

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

74319,9

100

15546,5

20,9

3193,9

4,3

21116,0

28,4

7559,5

10,2

26904, 0

36,2

 

1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності «Сільське господарство, мисливство та лісове господарство» наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.