Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень 2009 року

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень 2009 року

(тис.грн.)

 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього 1

У тому числі
населенню

Послуги пошти та зв’язку - всього

48083,3

15126,2

 у тому числі

 

 

 поштового

3351,8

698,1

 телеграфного

53,4

40,3

 телефонного міського

5395,9

4087,7

 телефонного сільського

563,0

495,7

 телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

3873,6

2673,3

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

267,9

222,8

 спеціального і фельдзв’язку

88,4

 передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку

1651,7

1207,2

з нього кабельного телебачення

1157,9

1154,9

 нагляду та технічного контролю за використанням частот

49,6

0,1

 комп’ютерного

2896,4

1967,7

з нього надання доступу до мережі "Інтернет"

2690,2

1966,4

 мобільного

29890,3

3732,0

з нього

 

 

стільникового

29870,3

3732,0

(пошукового) пейджингового

транкінгового

4,0

супутникового

радіозв’язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)

16,0

цифрової безпроводової телефонії

 

1 З урахуванням ПДВ.