Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–лютий 2009 року

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–лютий  2009 року

(тис.грн.)

 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню

Послуги пошти та зв’язку - всього

92755,7

29462,7

 у тому числі

 

 

 поштового

6783,2

1512,8

 телеграфного

107,6

83,1

 телефонного міського

10721,6

8093,6

 телефонного сільського

1156,3

1005,5

 телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)

7302,7

4846,6

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

396,7

333,2

 спеціального і фельдзв’язку

172,6

 передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

3254,6

2386,1

з нього кабельного телебачення

2296,1

2289,3

 нагляду та технічного контролю за ви-
користанням частот

120,1

0,7

 комп’ютерного

5802,8

3904,2

з нього надання доступу до мережі
"Інтернет"

5368,1

3902,4

 мобільного

56936,2

7295,6

з нього

 

 

стільникового

56895,7

7295,6

(пошукового) пейджингового

транкінгового

8,0

супутникового

радіозв’язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)

32,5

цифрової безпроводової телефонії

 

1 З урахуванням ПДВ.