Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–березень 2009 року

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–березень  2009 року 

(тис.грн.)

 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього 1

У тому числі
населенню

Послуги пошти та зв’язку - всього

141306,1

44610,5

 у тому числі

 

 

 поштового

10388,8

2229,3

 телеграфного

186,4

153,1

 телефонного міського

16026,9

12110,8

 телефонного сільського

1751,7

1521,5

 телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)

10991,8

7254,9

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

527,0

440,7

 спеціального і фельдзв’язку

267,5

 передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

4910,3

3603,3

з нього кабельного телебачення

3470,9

3460,2

 нагляду та технічного контролю за ви-
користанням частот

229,5

1,3

 комп’ютерного

9072,2

6128,5

з нього надання доступу до мережі
"Інтернет"

8416,0

6126,8

 мобільного

86952,7

11165,8

з нього

 

 

стільникового

86895,1

11165,8

(пошукового) пейджингового

транкінгового

8,1

супутникового

радіозв’язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)

49,5

цифрової безпроводової телефонії

 

1 З урахуванням ПДВ.