Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–квітень 2009 року

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–квітень  2009 року 

(тис.грн.)

 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього 1

У тому числі
населенню

 

 

 

Послуги пошти та зв’язку - всього

214517,9

59031,8

 у тому числі

 

 

 поштового

14031,8

2855,2

 телеграфного

237,4

193,9

 телефонного міського

21230,9

16053,0

 телефонного сільського

2351,1

2039,4

 телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)

14472,9

9476,6

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

655,3

547,4

 спеціального і фельдзв’язку

365,0

 передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

6542,4

4798,9

з нього кабельного телебачення

4628,2

4613,9

 нагляду та технічного контролю за ви-
користанням частот

347,0

2,3

 комп’ютерного

12076,8

8153,7

з нього надання доступу до мережі
"Інтернет"

11204,7

8151,0

 мобільного

142206,0

14910,1

з нього

 

 

стільникового

142141,3

14910,1

(пошукового) пейджингового

транкінгового

10,2

супутникового

радіозв’язку розподільних систем (широкосмуговий доступ)

54,5

цифрової безпроводової телефонії

 

1 З урахуванням ПДВ.