Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–травень 2009 року

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–травень  2009 року 

(тис.грн.)

 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього 1

У тому числі
населенню

 

 

 

Послуги пошти та зв’язку - всього

236522,9

74117,5

 у тому числі

 

 

 поштового

17431,8

3452,6

 телеграфного

289,0

234,8

 телефонного міського

26655,5

20241,1

 телефонного сільського

2942,3

2562,9

 телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)

17804,2

11720,0

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

785,7

654,0

 спеціального і фельдзв’язку

476,6

 передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

8325,5

6160,2

з нього кабельного телебачення

5952,5

5934,2

 нагляду та технічного контролю за ви-
користанням частот

429,2

2,7

 комп’ютерного

15361,7

10431,2

з нього надання доступу до мережі
"Інтернет"

14273,9

10428,5

 мобільного

146020,1

18656,7

з нього

 

 

стільникового

145953,4

18656,7

(пошукового) пейджингового

транкінгового

10,2

супутникового

радіозв’язку розподільчих систем (широкосмуговий доступ)

56,5

цифрової безпроводової телефонії

 

1 З урахуванням ПДВ.