Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–червень 2009 року

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–червень  2009 року

(тис.грн.)

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього 1

У тому числі
населенню

 

 

 

Послуги пошти та зв’язку - всього

285793,1

89819,4

 у тому числі

 

 

 поштового

20721,3

4048,8

 телеграфного

335,7

276,5

 телефонного міського

32429,0

24672,4

 телефонного сільського

3544,8

3088,4

 телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)

21228,9

13953,7

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

1037,4

862,9

 спеціального і фельдзв’язку

574,4

 передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

10159,0

7544,5

з нього кабельного телебачення

7325,6

7276,5

 нагляду та технічного контролю за ви-
користанням радіочастот

505,1

2,9

 комп’ютерного

18668,5

12723,4

з нього надання доступу до мережі
"Інтернет"

17373,6

12719,7

 мобільного

176587,7

22644,6

з нього

 

 

стільникового

176511,5

22644,6

пошукового (пейджингового)

транкінгового

11,9

супутникового

радіозв’язку розподільчих систем (широкосмуговий доступ)

64,3

цифрової безпроводової телефонії

1 З урахуванням ПДВ.