Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–липень 2009 року

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–липень  2009 року 

(тис.грн.)

 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню

 

 

 

Послуги пошти та зв’язку - всього

337222,0

106671,5

 у тому числі

 

 

 поштового

24209,0

4725,7

 телеграфного

391,4

324,8

 телефонного міського

38217,8

29110,2

 телефонного сільського

4147,0

3616,2

 телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)

24883,9

16306,2

 ІР-телефонії

1,3

1,3

 кур'єрської діяльності

 проводового мовлення

1284,0

1068,2

 спеціального і фельдзв’язку

671,2

 передачі і прийому телевізійних
та радіопрограм, радіозв’язку

11993,1

8938,5

з нього кабельного телебачення

8683,6

8626,5

 нагляду та технічного контролю за ви-
користанням радіочастот

615,5

3,0

 комп’ютерного

21972,7

14978,2

з нього надання доступу до мережі
"Інтернет"

20469,8

14974,5

 мобільного

208835,1

27599,2

з нього

 

 

стільникового

208753,6

27599,2

пошукового (пейджингового)

транкінгового

13,8

супутникового

радіозв’язку розподільчих систем (широкосмуговий доступ)

67,7

цифрової безпроводової телефонії

––

 

1 З урахуванням ПДВ.