Наявність і стан основних засобів за 2009 рік

Наявність і стан основних засобів за 2009 рік

 

 

У фактичних цінах на кінець року,
млн.грн.

Ступінь зносу,
у %

первісна
(переоцінена)
вартість

залишкова
вартість

Усього1

49369

17129

66,8

сільське господарство, мисливство,
лісове господарство

5444

2470

54,6

     сільське господарство, мисливство та
пов’язані з нимипослуги

5413

2456

54,6

     лісове господарство та пов’язані з ним
послуги

31

14

54,5

рибальство, рибництво

149

89

39,9

промисловість

9821

3773

61,6

     добувна

107

94

12,9

     переробна

5023

2614

48,0

     виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води

4691

1065

77,3

будівництво

453

301

33,6

торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку

1350

1038

23,1

діяльність готелів та ресторанів

384

203

47,3

діяльність транспорту та зв’язку

20831

2696

87,1

фінансова діяльність

402

274

31,8

операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям

5683

3539

37,7

державне управління

843

377

55,3

освіта

1364

504

63,1

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

1052

519

50,7

надання комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури та спорту

469

236

49,8

Із загального підсумку

 

 

 

вартість житлових будівель

4933

2965

39,9

 

1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.