Капітальні інвестиції за січень–березень 2009 року

Капітальні інвестиції за січень–березень 2009 року

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

434797

100

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи

432184

99,4

    інвестиції в основний капітал

383738

88,3

    (капітальні вкладення) 

 

 

    витрати на інші необоротні

 

 

    матеріальні активи

7735

1,8

    капітальний  ремонт

34258

7,9

  інвестиції в нематеріальні активи

2613

0,6