Капітальні інвестиції за січень–червень 2009 року

Капітальні інвестиції за січень–червень 2009 року

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

1038826

100

у т.ч.

 

 

інвестиції у матеріальні активи

1029672

99,1

інвестиції в основний капітал

 

 

(капітальні вкладення)

905957

87,2

капітальний ремонт

70517

6,8

інвестиції в нематеріальні активи

9154

0,9