Капітальні інвестиції за січень–вересень 2009 року

Капітальні інвестиції за січень–вересень 2009 року

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Капітальні інвестиції

1585370

100

  у т.ч.

 

 

  інвестиції у матеріальні активи

1574041

99,3

    інвестиції в основний капітал

 

 

    (капітальні вкладення)  

1369782

86,4

    капітальний  ремонт

129211

8,2

  інвестиції в нематеріальні активи

11329

0,7