Капітальні інвестиції за 2009 рік

 

Капітальні інвестиції за 2009 рік

 

 

Освоєно (використано) 

у фактичних цінах, тис.грн 

у % до загального обсягу 

Усього 

2653701

100,0

  у тому числі

 

 

  інвестиції у матеріальні активи1

2635201

99,3

    з них

 

 

    інвестиції в основний  капітал

2087124

78,6

      з них

 

 

      капітальне будівництво

993513

37,4

      машини та обладнання

892791

33,6

    земля1

17857

0,7

    існуючі будівлі та споруди1

199902

7,5

    нові будівлі, споруди, об’єкти
незавершеного будівництва1

3250

0,5

    довгострокові біологічні активи
тваринництва2

14529

0,5

    інші необоротні матеріальні активи

38063

1,4

    капітальний ремонт

272013

10,3

  інвестиції у нематеріальні активи

18500

0,7

 

1 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато у 2009 році.
2 Починаючи з 2009 року, змінено назву показника (попередня назва – "витрати на формування основного стада").