Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2009 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2009 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

434797

100,0

383738

100,0

  у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

943

0,2

314

0,1

  коштів місцевих бюджетів

14221

3,3

10483

2,7

  власних коштів підприємств та
організацій

264574

60,8

221129

57,6

  коштів іноземних інвесторів

14246

3,3

14209

3,7

  коштів інвестиційних фондів

137

0,0

137

0,0

  коштів населення на будівництво власних квартир

1543

0,4

1543

0,4

  коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

22470

5,2

22470

5,9

  кредитів банків та інших позик

95577

22,0

92415

24,1

  інших джерел фінансування

21086

4,8

21038

5,5