Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2009 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2009 року

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

1038826

100,0

905957

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

коштів державного бюджету

26811

2,6

21217

2,3

коштів місцевих бюджетів

25838

2,5

17741

1,9

власних коштів підприємств та
організацій

507289

48,8

414612

45,8

коштів іноземних інвесторів

97316

9,4

96583

10,7

коштів інвестиційних фондів

137

0,0

137

0,0

коштів населення на будівництво
власних квартир

5137

0,5

5137

0,6

коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

50389

4,8

50389

5,6

кредитів банків та інших позик

285357

27,5

260046

28,7

інших джерел фінансування

40552

3,9

40095

4,4