Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2009 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2009 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

1585370

100,0

1369782

100,0

  у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

  коштів державного бюджету

49323

3,1

43607

3,2

  коштів місцевих бюджетів

50522

3,2

30602

2,2

  власних коштів підприємств та
організацій

819659

51,7

662575

48,4

  коштів іноземних інвесторів

166992

10,5

166200

12,1

  коштів інвестиційних фондів

137

0,0

137

0,0

  коштів населення на будівництво
власних квартир

11022

0,7

11022

0,8

  коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

69417

4,4

69417

5,1

  кредитів банків та інших позик

363781

23,0

333109

24,3

  інших джерел фінансування

54517

3,4

53113

3,9