Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2009 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2009 рік

 

 

Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій
в основний капітал

тис.грн. 

у % до загального обсягу 

тис.грн. 

у % до загального обсягу 

Усього  

2653701

100,0 

2087124

100,0

  у тому числі за рахунок 

 

 

 

 

  коштів державного бюджету 

110626

4,2

102182

4,9

  коштів місцевих бюджетів

118960

4,5

73201

3,5

  власних коштів підприємств та
організацій

1535593

57,9

1115139

53,4

  кредитів банків та інших позик

470715

17,7

409278

19,6

  коштів іноземних інвесторів

193608

7,3

166158

8,0

  коштів населення на будівництво
власних квартир

24632

0,9

24632

1,2

  коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво

103470

3,9

103470

5,0

  інших джерел фінансування

96097

3,6

93064

4,4