Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області. Cічень - вересень 2009 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

 

Фактично за січень-вересень 2009р.

Темп зростання, у %

вересень 2009р. до

Січень-вересень 2009р. до січня-вересня 2008р.

Довідково:
за січень-вересень 2008р. до січня-вересня 2007р.

серпня 2009р.

вересня 2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг), млн.грн.1

4470,0

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

129,0

82,5

89,2

103,0

Обсяг продукції сільського господарства (у цінах 2005р.)

х

х

х

104,8

149,9

Виробництво продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т.

51,4

113,0

98,4

97,3

101,0

молоко, тис.т.

254,5

94,1

99,0

100,7

99,4

яйця, млн.шт.

279,5

90,2

69,3

81,5

167,8

вовна,тонн

х

х

х

х

х

Інвестиції в основний капітал1, млн.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

221,2

х

х

41,6

113,0

Введення в експлуатацію загальної площі житла1, тис.м2

х

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм.2

3085,8

104,4

83,8

72,3

126,2

Пасажирооборот, млн.пас.км.2

2347,1

99,5

100,4

91,8

116,4

Експорт товарів, млн.дол.США1

209,3

х

х

78,6

119,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

79,4

х

х

38,2

190,0

Сальдо, (+,-)1

129,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США1

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)1

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6689,4

х

х

86,7

123,0

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

1439,621

92,73

105,54

109,31

138,31

реальна, %

х

92,93

92,24

94,11

104,81

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

29,1

100,1

235,0

х

х

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

8,4

99,4

69,4

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,4

113,4

107,26

109,26

Індекс споживчих цін

х

100,5

113,6

109,96

117,86

 

1 Дані за січень-серпень.
2 З урахуванням обсягів автомобільних вантажних та пасажирських перевезень суб’єктами малого бізнесу-фізичними та юридичними особами; пасажирооборот наведено з урахуванням електротранспорту.
3 Серпень 2009р. до липня 2009р.
4 Серпень 2009р. до серпня 2008р.
5 Станом на 1 вересня 2009р.
6 Вересень до грудня попереднього року .