Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень─березень 2008 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січеньберезень 2008 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

446648

100,0

391781

100,0

у т.ч. за рахунок

       

коштів державного бюджету

3493

0,8

2541

0,6

коштів місцевих бюджетів

14034

3,2

8309

2,1

власних коштів підприємств та організацій

222545

49,8

183266

46,8

коштів іноземних інвесторів

5834

1,3

5806

1,5

коштів інвестиційних фондів

коштів населення на будівництво власних квартир

5523

1,2

5523

1,4

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

55750

12,5

55750

14,2

кредитів банків та інших позик

126565

28,3

117739

30,1

інших джерел фінансування

12904

2,9

12847

3,3