Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2008 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-червень 2008 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

1401906

100,0

1189538

100,0

у т.ч. за рахунок

       

коштів державного бюджету

130267

9,3

46529

3,9

коштів місцевих бюджетів

47650

3,4

28266

2,4

власних коштів підприємств та організацій

656747

46,8

560412

47,1

коштів іноземних інвесторів

25557

1,8

25503

2,2

коштів інвестиційних фондів

-

-

-

-

коштів населення на будівництво власних квартир

11273

0,8

11273

0,9

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

115841

8,3

115841

9,7

кредитів банків та інших позик

370859

26,5

359435

30,2

інших джерел фінансування

43712

3,1

42279

3,6