Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2008 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2008 року

 

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

2497245

100,0

2230948

100,0

у т.ч. за рахунок

       

коштів державного бюджету

129744

5,2

107477

4,8

коштів місцевих бюджетів

100349

4,0

52493

2,4

власних коштів підприємств та організацій

1081964

43,3

902978

40,5

коштів іноземних інвесторів

32778

1,3

32719

1,5

коштів інвестиційних фондів

коштів населення на будівництво власних квартир

18909

0,8

18909

0,8

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

194888

7,8

194888

8,7

кредитів банків та інших позик

857059

34,3

840564

37,7

інших джерел фінансування

81554

3,3

80920

3,6