Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2008 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2008 рік

 

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

4407451

100,0

3929128

100,0

у т.ч. за рахунок

       

коштів державного бюджету

254756

5,8

219328

5,6

коштів місцевих бюджетів

219214

5,0

130969

3,3

власних коштів підприємств та організацій

1854622

42,1

1531258

39,0

коштів іноземних інвесторів

92013

2,1

91827

2,3

коштів інвестиційних фондів

20402

0,5

20402

0,5

коштів населення на будівництво власних квартир

32261

0,7

32261

0,8

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

310160

7,0

310160

7,9

кредитів банків та інших позик

1455057

33,0

1426556

36,3

інших джерел фінансування

168966

3,8

166367

4,3