Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2008 році

Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2008 році

 

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до попереднього року

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

Викиди шкідливих речовин – усього, т

84007,0

11858,9

72148,1

107,2

 у тому числі

 

 

 

 

 метали та їх сполуки

26,4

26,4

-

-

 метан

8312,6

8084,1

228,5

-

 неметанові леткі органічні сполуки

9746,8

1541,3

8205,5

-

 оксид вуглецю

53549,6

474,6

53075,0

-

 діоксид та інші сполуки сірки

1239,2

383,3

855,8

-

 сполуки азоту

9361,4

534,0

8827,4

-

   з них оксид азоту

9332,2

505,5

8826,7

-

  речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

1763,3

812,4

950,9

 

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

1,3

0,4

0,9

106,6

 

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.