Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 2008 рік