Основні показники ринку праці (квартальні дані) за 2008 рік

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

Одиниця виміру

2008

січень- березень

січень- червень

січень- вересень

січень- грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

553,3

551,8

555,5

553,6

працездатного віку

503,9

502,0

506,7

506,2

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,9

64,7

65,1

64,9

працездатного віку

73,1

72,9

73,5

73,5

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

501,9

509,2

513,7

507,5

працездатного віку

452,5

459,4

464,9

460,1

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

58,8

59,7

60,2

59,5

 працездатного віку

65,7

66,7

67,5

66,8

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

51,4

42,6

41,8

46,1

 працездатного віку

 

51,4

42,6

41,8

46,1

 з нього

 

 

 

 

 

 зареєстроване у державній службі зайнятості

 

19,3

17,8

16,0

15,9

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,3

7,7

7,5

8,3

працездатного віку

10,2

8,5

8,2

9,1

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,8

3,5

3,2

3,1

у % до населення працездатного віку

2,8

2,6

2,4

204

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

29,7

39,9

51,9

70,6

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

6,5

17,7

27,0

33,2

рівень працевлаштування

у %

21,9

44,5

52,1

47,0

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,

19,3

14,0

12,8

21,5

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

5,6

7,8

6,3

3,0

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

3

2

2

7

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

343,79

361,02

428,20

551,80

 

у % до відповідного періоду попереднього року

136,8

144,4

165,8

182,5

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

222,1

222,9

223,4

222,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

16,1

25,7

31,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,8

14,8

24,0

36,2

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

 

1207,04

1279,05

1330,42

1374,89

реальна

 

110,6

105,7

104,7

104,5