Доходи та витрати населення Херсонської області за І квартал 2008 року

Доходи та витрати населення Херсонської області за І квартал 2008 року

 

Млн.грн.

Доходи

2957

у тому числі

 

заробітна плата

1099

прибуток та змішаний доход

278

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

1516

з них соціальні допомоги

807

Витрати та заощадження

2957

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

2664

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

208

з них поточні податки на доходи, майно тощо

136

нагромадження нефінансових активів

27

приріст фінансових активів

–39

Наявний доход - всього

2156

у розрахунку на одну особу, грн..

1954,1

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

113,7