Доходи та витрати населення Херсонської області за І півріччя 2008 року

Доходи та витрати населення Херсонської області за І півріччя 2008 року

 

Млн.грн.

Доходи

6820

у тому числі

 

заробітна плата

2481

прибуток та змішаний доход

1079

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

3127

з них соціальні допомоги

1699

Витрати та заощадження

6820

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

5793

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

462

з них поточні податки на доходи, майно тощо

307

нагромадження нефінансових активів

21

приріст фінансових активів

334

Наявний доход - всього

4992

у розрахунку на одну особу, грн..

4524,6

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

105,3