Доходи та витрати населення Херсонської області за 9 місяців 2008 року

Доходи та витрати населення Херсонської області за 9 місяців 2008 року

 

Млн.грн.

Доходи

11767

у тому числі

 

заробітна плата

4025

прибуток та змішаний доход

2686

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

4827

з них соціальні допомоги

2801

Витрати та заощадження

11767

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

9554

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

731

з них поточні податки на доходи, майно тощо

481

нагромадження нефінансових активів

621

приріст фінансових активів

528

Наявний доход - всього

9081

у розрахунку на одну особу, грн..

8230,8

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

104,9