Доходи та витрати населення Херсонської області за 2008 рік

Доходи та витрати населення Херсонської області за 2008 рік

 

Млн.грн.

Доходи

16206

у тому числі

 

заробітна плата

5697

прибуток та змішаний доход

3346

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

6648

з них соціальні допомоги

3706

Витрати та заощадження

16206

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

13511

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

1003

з них поточні податки на доходи, майно тощо

654

нагромадження нефінансових активів

1605

приріст фінансових активів

–397

Наявний доход - всього

12410

у розрахунку на одну особу, грн..

11248.1

Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року)

104,1