Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності 2008 рік

Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності  2008 рік

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

494372,4

15766396,5

3,1

у тому числі

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

372326,8

2168178,7

17,2

промисловість

–90112,2

8641233,0

–1,0

будівництво

24455,4

1083113,3

2,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

153897,3

2137262,8

7,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–4221,0

133721,2

–3,2

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

134224,5

1779733,6

7,5

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

23893,8

223808,0

10,7

діяльність готелів та ресторанів

–1801,5

113006,0

–1,6

діяльність транспорту та зв’язку

31824,7

838968,1

3,8

фінансова діяльність

1599,0

41009,7

3,9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

3134,5

497253,7

0,6

освіта

3741,8

9209,5

40,6

охорона здоров’я та  надання соціальної  допомоги

1459,6

69558,5

2,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту   

–6870,2

148676,0

–4,6

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ.

Примітка. Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.