Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 2008 рік