Структура експорту–імпорту послуг області за січень–березень 2008р.

Структура експорту–імпорту послуг області за січень–березень 2008р.

 

 

Експорт

Імпорт

вартість, тис.дол. США

у % до січня–березня 2007р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

вартість, тис.дол. США

у % до січня–березня 2007р.

питома вага у загаль-ному обсязі, %

Bсього

13970,80

119,76

100,00

923,72

430,12

100,00

Послуги в обробній промисловості

5852,41

243,04

41,89

17,85

1,93

Послуги, пов’язані  з будівництвом

120,86

1060,18

0,87

45,06

233,35

4,88

Послуги, пов’язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту

39,04

3549,09

0,28

Послуги готелів і ресторанів

55,46

187,94

0,40

26,59

193,95

2,88

Послуги транспорту та зв’язку

5673,05

64,23

40,61

570,40

7771,12

61,75

Послуги в операціях з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 

2219,90

592,73

15,89

263,82

152,60

28,56

Послуги у сфері освіти

10,08

130,91

0,07