Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, інвестиційної нерухомості за 2008 рік

Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва, інвестиційної нерухомості за 2008 рік1

 

 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн.

Ступінь зносу, у %

первісна (переоцінена) вартість

залишкова вартість

Всього2

42451739

15238653

65,5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

4763358

2147921

54,9

  сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги, включаючи довгострокові активи тваринництва та рослинництва

4731891

2131239

55,0

  лісове господарство та пов’язані з ним послуги

31467

16682

47,0

Рибальство, рибництво

93514

37548

59,8

Промисловість

8503512

3061570

64,0

  добувна

99912

87658

12,3

  переробна

4027661

2053464

49,0

  виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4375939

920448

79,0

Будівництво

553097

372427

32,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1243861

967083

22,3

Діяльність готелів та ресторанів

339698

193138

43,1

Діяльність транспорту та зв'язку

17041584

2372728

86,1

Фінансова діяльність

401863

275069

31,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

5280333

3374779

36,1

Державне управління

714782

324579

54,6

Освіта

1227159

480469

60,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

908801

465904

48,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

418182

214569

48,7

Із загального підсумку
вартість житлових будівель

4349270

2711283

37,7

 

1Дані з основних засобів наведено з урахуванням вартості основних засобів індивідуального житлового будівництва

2Включаючи вартість земельних ділянок та інвестиційної нерухомості, нерозподілену за видами економічної діяльності