Капітальні інвестиції за січень─березень 2008 року

Капітальні інвестиції за січеньберезень 2008 року

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

446648

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

391781

87,7

витрати на інші необоротні матеріальні активи

5911

1,3

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капіталний ремонт)

43515

9,7

інвестиції в нематеріальні активи

2924

0,7

витрати на формування основного стада

2517

0,6